CoWorking

Hva er CoWorking?

Det er en helt ny type kontorfellesskap som består av både vanlige kontorer og åpne kontorlandskap i kombinasjon med møterom og kantine / kafebar. Ved å tegne ønsket medlemskap velger du enten  en fast eller fleksibel kontorplass.  Vi holder til i HM 49 bygget på Hvervenmoen i 2.etg (Gullegg-logo er fiktiv).

  1. Faste plasser benevnes Fixed og sikrer egen kontorplass i avtalt kontor. Det gir samtidig rett til Wifi nett, kaffe/te, printer & scanner samt store / små møterom. 
  2. Med DropIn plass gis tilgang til en ledig kontorplass i DropIn området som er et åpent kontorfellesskap med krakker og høye bord. Dette er ett rimeligere medlemskap, men som gir rett til wifi, print/scan og kaffe.
  3. Flex er som Dropin, men da velgs ledig plass på ett av Flex-kontorene.

Tilgang til våre møterom :

De som ønsker det kan bestille møterom i Gullegget sine web-sider med forskjellig størrelse og teknisk utstyr. Vi har også store kontorer som kan leies til Workshop eller gruppemøter.

Vi bygger nettverk, samarbeid og økt kompetanse!

På et møtested som Gullegge oppleves at vi både lærer samtidig som vi blir , mer innovative og kreative. Dette er det som skjer når vi deltar i et CoWorking-senter der mange personer og selskaper samles i et åpent sosialt møtested.

Men det også viktig å påpeke at det er et frivillig samarbeid. Har man fullt opp med sine egne ting så er det selvsagt frivillig hvor mye samarbeid man deltar i. 

Gulllegget har en dynamisk ekspertgruppe som gir råd og veiledning.

Initiativtagerne og ildsjelene bak Gullegget har alle bakgrunn fra Innovasjonsløft-nettverket i Ringerike.

Vårt hovedmål er å skape et møtested der medlemmene finner et spennende nettverk fra mange digitale fagområder. I tillegg vil  Gullegget sin ekspertgruppe gradvis vokse og tilby rådgiving og leveranser av prosjekter for både interne og eksterne oppdragsgivere. Dette er en dynamisk gruppe satt sammen etter kompetansebehov i det aktuelle prosjekt.

Vår region har få kjennetegn på unik spisskompetanse og særpreg slik andre har klart å etablere. På Kongsberg, Raufoss, Grenland med fler er det etablert klynger av selskaper som sammen klarer å levere nye og spennende produkter i fellesskap. Dette ønsker vi også å få til i vår region og da med fokus på våre samarbeids-partnere som Kartverket og Universitetet og det lokale næringsliv.