Gullegget avslutter på Hvervenkastet HM49

  • Post category:Nyheter

Etter nesten 2 år i de flotte kontorene tross pandemi og alle andre forstyrrelser har vi storkost oss her. Fasilitetene har vært helt topp og samarbeidet med medlemmeer og øvrige parter på stedet så er det litt leit å avslutte vår CosWorking aktivitet. Vi fortsetter våre tjenester og rådgivning og kan tilby alle faser i prosjekter fra forstudie til gjennomføring hos kunde eller internt.

Se ytterligere detaljer på nettsidene www.gulleggetinnovasjon.no/tjenester samt www.gulleggetinnovasjon.no/radgivning.

Med vennlig hilsen

Per LJåstad, Seniorrådgiver.