Om oss

Prosjekt Gullegget ble startet av Cosima AS i 2017. Hensikten var å avklare muligheten for å videreføre aktivitetene i Innovasjonsløft Ringerike. Noen av oss som har gjennomført kurset Innovasjonsløft har også tatt eksamen ved USN. Av disse ønsket flere av oss å samle en ekspertgruppe med bred kompetanse for å tilby regionen kompetanse i innovasjon og forbedringsprosjekter.

Ildsjelene i Gullegget har vært mange og noen litt av / på, men fra starten har Sonja Bordewich deltatt med sin nettverks-kapasitet sammen med Per Ljåstad, Steinar Hybertsen, Vigdis Wergeland og innen utvikling av websider har Joacim Holmen deltatt aktivt. Per Ljåstad har drevet hovedaktivitetene med å etablere senteret samt få på plass infrastruktur og fasiliteter.

I skrivende stund er vi på flyttefot da banken ved nyttår 2020 overtar våre lokaler på grunn av sin vekst. Mer informasjon kommer snart om nye  lokaler og samarbeidspartner.

Vi ønsker alle nye medlemmer velkomne til å delta i Gullegget. Vi går inn i en veldig spennende og givende periode der vi sammen skal  forme miljø og kompetansebredden i Gullegget.

Per Ljåstad,

Daglig leder Gullegget Innovasjon & CoWorking