Om oss

Prosjekt Gullegget ble startet av Cosima AS i 2017. Hensikten var å tilby små og store bedrifter et kontorfellesskap som kalles CoWorking. Noen av oss som har gjennomført kurset Innovasjonsløft har også tatt eksamen ved USN. Derfor ble det naturlig for Gullegget å etablere en ekspertgruppe med bred kompetanse for å tilby vår regionen kompetanse i innovasjon og forbedringsprosjekter.

Ildsjelene i Gullegget har vært mange og noen litt av / på, men fra starten har Sonja Bordewich deltatt med sin nettverks-kapasitet sammen med Per Ljåstad, Steinar Hybertsen, Vigdis Wergeland og innen utvikling av websider har Joacim Holmen deltatt aktivt. Per Ljåstad har drevet hovedaktivitetene med å etablere og drive senteret samt få på plass infrastruktur og fasiliteter.

Vi startet Gullegget på Søndre Torv i 3. etasje over Hønefoss Sparebank (Skue), men da banken ved nyttår 2020 overtok selv våre lokaler på grunn av sin vekst. Vi flyttet videre til Hvervenmoen og HM49 bygget der vi har flotte lokalser i 2. etasje.

Vi ønsker alle nye medlemmer velkomne til å delta i Gullegget. Vi går inn i en veldig spennende og krevende periode der vi på grunn av pandemien har endret og tilpasset vårt miljø til å nøye følge alle corona-krav i hele Gullegget.

Per Ljåstad,
Daglig leder Gullegget Innovasjon & CoWorking