IT-Tjenester

Vi har etablert en ekspertgruppe i Gullegget:


Den ivaretar mange kompetansefelt i vår digitale satsning. Vi fokuserer spesielt på to viktige segmenter :
* Tjenesteyting innen IT, innovasjon og forretningsutvikling
* Informasjonsutveksling og kommunikasjons tjenester

Ved behov vil vi også hente spisskompetanse fra våre samarbeidspartnere som Cosima, se mer detaljer ved å klikke her.
Vi tilbyr våre kunder en dynamisk sammensetting av ekspertgruppa avhengig av prosjektets kompetansebehov.

Gullegget tilbyr følgende tjenester :

Prosjektrådgiving

Vi hjelper både interne og eksterne virksomheter med støtte i prosjektforberedelse, gjennomføring og sluttvalidering.

Analyser og nøkkeltall

Med dagens it-systermer og rappoteringssystemer fremlegges mye informasjon som kan være vanskelig å tolke. La oss bidra med en analyse og prioritering av dine datakilder og rapporteringsløsning.

Forbedringsprosjekter

Alle trenger å gjennomføre forbedringsporsjekter og helst med jevne mellomrom. La oss sammen vurdere de alternativer som har størst effekt og dernest detaljere de enkelte aktiviteter i forbedringsprosjektet.

Kundeoppdrag

Vi tilbyr også våre kunder gjennomføring av prosjekter i kundens lokaler. Dette er ofte nødvendig i forbedringsprosjekter som har forbedrings-prosesser med tett kobling til interne forhold hos kunden.

Prosjektleveranser

Vi leverer mange varianter av utviklingsprosjekter som video og firmapresentasjoner, websider, sosiale medier, mobil apper med mer.

CRM-rådgiving

Våre senior konsulenter har lang erfaring i salg og markedsføring. Alle bedrifter trenger jevnlig gjennomgang av sine salgsrutiner. I dagens marked kreves helt nye virkemidler for å nå frem til dine kunder.

Rådgivning

Hvis du har en følelse av at du/dere arbeider på en tungvinn eller lite effektiv måte, så ta kontakt.

Det er vanskeligere å se mulighetene i sine egen bedrift og derfor gjør du det mye enklere sammen med en av våre rådgivere :

  1. Vi har erfaring i å se etter forbedringer og effektiviseringer.
  2. Vi tilbyr gratis gjennomgang av problemer og gir fast pris på å gjennomføre en rådgivingspakke som resulterer i et forslag til forbedringer og innovasjoner.

Kom igang i dag og gjør din bedrifts hverdag enklere og mer effektiv !